Nieuws

Werkgevers over Wajong
ontdek meer over ervaringen
van werkgevers met Wajongers

Werkende Wajongers
start als Wajonger je eigen
onderneming of ga aan de slag bij een bedrijf

Werkgevers over wajong werknemers

De laatste jaren is het steeds normaler geworden dat bedrijven ook Wajong werknemers aannemen. Hier kunnen verschillende factoren als oorzaak voor aangemerkt worden. Zo zijn steeds meer mensen bekend met deze groep werknemers en zien zij hier ook de voordelen van in. De voordelen waar de meeste werkgevers profijt van hebben zullen hieronder benoemd worden.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Zodra men het over maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft, heeft men het al gauw alleen maar over het milieu. Het aannemen van Wajong medewerkers valt hier echter ook onder, aangezien je in zekere zin een bijdrage levert aan de maatschappij. Daarnaast zorgt het bieden van werk aan Wajong medewerkers voor een goed gevoel, zowel voor de werkgever zelf, als voor de andere werknemers. En natuurlijk voor de wajong werknemer zelf, want het zal zijn eigenwaarde vergroten. Het zien groeien van een Wajong werknemer geeft voor veel mensen veel voldoening zorgt zodoende voor een goede sfeer onder de medewerkers. Daarnaast zorgt het aannemen van Wajong werknemers ook voor het feit dat het bedrijf een goed imago krijgt en hierdoor dus meer waardering krijgt van de consumenten.

Financieel voordeel

Niet alleen het verkrijgen van een goed imago en een goed gevoel is een positief bijverschijnsel bij het aannemen van een Wajong medewerker. Ook krijg je te maken met een financieel voordeel. Zo heb je het recht op een loondispensatie, waardoor je uiteindelijk dus minder aan de loonkosten van de desbetreffende medewerkers hoeft te betalen. Deze loondispensatie geldt voor uiterlijk 5 jaar, aangezien de Wajong medewerker in deze periode helemaal kan zijn ingesteld op de werkzaamheden binnen het bedrijf en dus volledig kan meedraaien. Andere financiële meevallers zijn het krijgen van een no risk-polis en bepaalde premiekortingen, zoals een korting op de WAO, WIA en WW-premies.

Start je eigen onderneming

Je eigen onderneming beginnen is natuurlijk heel wat en het vergt veel van je. Hoewel het  beginnen ervan wel

meer

Zorgverzekering voor Wajong'ers

Wanneer je al op jonge leeftijd langdurig ziek wordt of gehandicapt raakt, heeft dit meestal grote gevolgen voor j

meer